Senteret sitt bannerbilde

E-RESEPT

Det er nå innført e-resept ved vårt legekontor. Dette er en endring som vil bli innført i hele landet i løpet av 2013.

Dette vil innebære en del forandringer for deg som skal ha resept. Endringen innebærer at når legen skriver en resept til deg, sendes den elektronisk til en sentral database (reseptformidleren). Du får ingen papirresept.

Deretter kan du oppsøke et hvilket som helst apotek for å hente ut din resept. Du oppgir kun navn og fødselsnummer. Du kan bli bedt om legitimasjon.

Det vil ta 2-3 virkedager fra du bestiller resept på faste medisiner, til den kan avhentes på apoteket. Dette gjelder kun når du ikke har legetime.

  Din lege kan få tilgang på resepter du har fått hos andre leger. Hvis du ikke ønsker at din lege skal få innsyn i disse, vennligst gi oss beskjed.

Apoteket kan være behjelpelig med en liste over dine gyldige e-resepter.

Du kan også finne informasjon om dine resepter på:

www.helsenorge.no/mineresepter

Du trenger elektronisk ID for å benytte denne tjenesten.

For mere informasjon ta kontakt med ditt apotek eller legekontor.

E-resept telefonen : 800 40 404