Senteret sitt bannerbilde

INFLUENSAVAKSINE

HVEM BØR TA VAKSINEN?

 

Alle fra fylte 65 år

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

Barn og voksne med:

* diabetes mellitus, type 1 og 2

* kronisk luftveissykdom

* kronisk hjerte- / karsykdom

* kronisk leversvikt

* kronisk nyresvikt

* kronisk nevrologisk sykdom eller skade

* nedsatt infeksjonsforsvar

* svært alvorlig fedme ( BMI over 40)

 

FOR MERE INFORMASJON:

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?MainArea_5661=5530:0:&trg=MainArea_5661&search=influensavaksine