Vaksiner

Influensavaksine for året:
https://www.fhi.no/va/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Dine Blodprøver

All blodprøvetaking skjer etter avtale med legen eller med rekvisisjon fra sykehus / spesialist. Se åpningstider for vårt interne laboratorie under åpningstider.

Vi utfører også:
Blodtrykksmåling, vaksinering, sårstell, øreskylling, fjerning av sting eller stifter.

Du kan komme innom oss i laboratoriets åpningstid eller avtale en time med oss. Noe ventetid må påberegnes da vi må prioritere pasienter som har legetime.

Du kan logge deg inn på https://www.furstpasient.no/ for å kunne se dine egne blodprøver som har blitt tatt hos fastlegen.

E-resept

Vi oppfordrer alle til å gå inn på mineresepter.no eller kontakte apoteket for å høre om du har flere uttakt igjen på resepten. Det sparer legen for  merarbeid om dette gjøres før du bestiller ny resept hos oss. 

Det vil ta 2-3 virkedager fra du bestiller resept på faste medisiner, til den kan avhentes på apoteket. Dette gjelder kun når du ikke har legetime.

Din lege kan få tilgang på resepter du har fått hos andre leger. Hvis du ikke ønsker at din lege skal få innsyn i disse, vennligst gi oss beskjed.

Apoteket kan være behjelpelig med en liste over dine gyldige e-resepter.
Du kan også finne informasjon om dine resepter på:
www.helsenorge.no/mineresepter

Du trenger elektronisk ID for å benytte denne tjenesten.
For mere informasjon ta kontakt med ditt apotek eller legekontor.
E-resept telefonen : 800 40 404

Betaling og giro

Vi har betalingsautomat på venteværelset og oppfordrer alle våre pasienter til å betale med kort på denne.

Vi tar også imot kontanter i resepsjonen.

Dersom du glemmer å betale vil du få en faktura fra Convene. Ved betaling innen 48 timer etter mottatt varsling er det gebyrfritt. 

Dersom du unnlater å betale på automaten samtykker du i at ditt navn, adresse, besøksdato og det forhold at du har vært i kontakt med legen overføres til Convene.

Alle henvendelser vedrørende fakturaen skal rettes til Convene:
Telefon: 21 62 73 00

Lenge å vente?

Vi setter som hovedregel av 15-20 minutter til hver ordinære konsultasjon.

Det er ditt ansvar å ta kontakt med oss i god tid for bestilling av resepter på faste medisiner. Du trenger en ordinær konsultasjon for førerkortattester, henvisninger o.l. Dette vil ikke bli prioritert som ø-hjelp.

Ved ø-hjelpstimer (avtaler man får samme dag pga akutt oppstått sykdom) vil vi ikke ha anledning til å gå inn på andre problemstillinger. For dette må det bestilles ordinær time.

Vi opplever forsinkelser som en kilde til stress. Vi beklager at det rammer pasientene på en tilfeldig og urettferdig måte og at det kan bidra til problemer med å nå andre avtaler.

Noen ganger må vi la akutte og alvorlige tillfeller gå foran, men forsinkelser skyldes ofte urealistiske forventninger til hva legen kan rekke i en konsultasjon.

Vi håper på forståelse, da vi har de beste intensjoner for et godt samarbeid.